Mobiele energie op je bruiloft

Opslag is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van energie opslag, omdat moderne energiesystemen ervan uitgaan dat ze constant beschikbaarheid tot stroom hebben. Het gebruik van energie is niet gelijkmatig verdeeld over de dag. Er zijn momenten waarop een ieder tegelijk energie gebruikt en andere momenten ook weer niet. Dit worden ook wel piek- en dalmomenten genoemd. Energie opslaan zorgt ervoor dat je deze later kunt gebruiken als er een tekort is. Energie opslaan is handig als een land opeens te kampen krijg met een tekort. Ook voor gebieden waar er gedeeltelijk geen stroom aanwezig is, is opslaan een oplosmiddel.

Mobiele energie opslaan

Energie die je hebt opgeslagen wil je natuurlijk op een bepaald moment gaan gebruiken. Maar hoe doe je dan als je van locatie verwisselt? Dan kun je gebruik maken van mobiele energie opslag. Mobiele energie houdt in, energie die je als het ware kunt verplaatsen. Je kan het zien als een grote accu waarin energie zit en die je kunt verplaatsen van punt A naar punt B. Het meest makkelijke is om energie op te slaan in een accu of een aggregaat. Aggregaten zijn generatoren die worden gebruikt in een omgeving waar geen netstroom aanwezig is. . De meest geschikte vorm van opslag heeft bovendien niet alleen met het landschap te maken, maar ook met de hoeveelheid energie die opgeslagen moet worden en hoe snel deze beschikbaar moet zijn. Momenteel worden er veelal natrium-zwavel accu’s gebruikt. Deze (vaak) grote installaties hebben een hoge energiedichtheid, waardoor er veel energie per volume-eenheid kan worden opgeslagen.Het voordeel van accu’s is dat deze lokale vorm van energieopslag erg efficiënt is.